Po dziesięciu latach w minionym tygodniu parafia pw. św. Jakuba Większego w Obrze ponownie przeżywała odnowienie. Trudu głoszenia słowa Bożego podjęli się oo. Józef Niesłony i Wiesław Nazaruk, misjonarze oblaci z Poznania. Przez osiem dni prowadzili oni parafian obrzańskich od fundamentów naszej katolickiej wiary, poprzez czas pokuty i pojednania z Bogiem, po uwielbienie Go za dar Jego obecności w codziennym życiu obrzan. Szczególna oprawa liturgiczna towarzysząca Mszom świętym, moc z jaką głoszone były nauki oraz rodzinna atmosfera wieczornych spotkań na Apelu Jasnogórskim niewątpliwie były przestrzenią do działania Bożej łaski. Oby Pan błogosławił obrzańskiej parafii pięknymi owocami czasu misji świętych.