W Wielki Piątek, w Kościele katolickim, wspominamy ofiarę Chrystusa. Złożył ją za nasze grzechy na drzewie krzyża. Kościół przez liturgię pomaga nam ponownie  przeżyć dzień, w którym Jezus wypełnił wolę swego Ojca, aż po śmierć. Dla upamiętnienia tego niepowtarzalnego momentu w historii ludzkości, słuchaliśmy opisu Męki naszego Zbawiciela, adorowaliśmy ukrzyżowanego Chrystusa, przyjęliśmy Go pod postacią chleba w Komunii św. Liturgii przewodniczył o. Grzegorz Rurański OMI.