Pragnąc uczcić przypadający w 2020 roku jubileusz 100-lecia pracy Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Polsce jako Wyższe Seminarium Duchowne w Obrze zapraszamy wszystkich kleryków seminariów diecezjalnych i zakonnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Homiletycznym. Ma on na celu propagowanie zaangażowania oblatów w posługę głoszenia słowa Bożego, rozwijanie umiejętności kaznodziejskich oraz integrację wspólnoty polskich alumnów. Konkurs odbędzie się 10 maja 2019 roku w obrzańskim seminarium. Zgłoszenia prosimy przesyłać pocztą do 28 lutego 2019 (decyduje data stempla pocztowego),  dopiskiem „Konkurs homiletyczny”, na adres: WSD Misjonarzy Oblatów ul. Szkolna 12 64-211 Obra Wzór formularza zgłoszeniowego, regulamin oraz ramowy plan konkursu znajdują się w pliku. Więcej informacji można uzyskać poprzez podany tam kontakt z organizatorem. Na uczestników czekają wartościowe nagrody i oblacka gościnność! Do zobaczenia! Regulamin-I-Ogólnopolskiego-Konkursu-Homiletycznego