Pierwszy dzień spotkania międzykapitulnego rozpoczął się Mszą św. Przewodniczył jej o. Paulo Archiati OMI, wikariusz Generalny. Po jej zakończeniu odbyła się procesja z kaplicy seminaryjnej do sali obrad (duża teologia). Uczestnicy odśpiewali hymn “Veni Creator”, prosząc, aby Duch Święty był z nimi podczas prac. Zgromadzonych przywitał prowincjał Polskiej Prowincji OMI, o. Paweł Zając. Następnie głos zbrał o. Archiati. Superior Generlny, o. Louis Lougen OMI, udzielił błogosławieństwa krzyżem oblackim naszego Założyciela, św. Eugeniusza de Mazenoda.