Dzisiejszy dzień upłynął w klimacie sprawozdań i referatów, które ukazywały realizację postanowień poprzedniej Kapituły Generalnej w poszczególnych regionach i prowincjach zgromadzenia. Stworzyło to okazję do wymiany poglądów, ale również twórczej wymiany pomysłów, które posłużą w dalszym przebiegu spotkania.

Źródło oblaci.pl (pg)