Eucharystią posłania zakończyło się dziś spotkanie międzykapitulne Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Skupiło blisko 60 zakonników, którzy w dniach 1-13  lipca 2019 roku, w Obrze koło Wolsztyna, dyskutowali nad obecną sytuacją i przyszłością oblatów na świecie.

Mszę świętą pod przewodnictwem Generała Zgromadzenia, o. Louisa Lougena OMI, koncelebrowali wszyscy uczestnicy spotkania. Przez ostatnie dwa tygodnie uważnie przyglądali się posłudze oblatów w każdym zakątku świata, by jeszcze lepiej przygotować się do planowanej na rok 2022 Kapituły Generalnej. Podczas homilii, o. Generał  podkreślił ważną rolę, jaką  w życiu oblatów pełni wspólnota.

–  Życie wspólnotowe jest niesamowite, ale tez trudne. Spoiwem tego życia powinna być wzajemna miłość, do której jesteśmy wezwani i która jest naszym powołaniem. Musimy być świadkami miłości wobec tych, do których jesteśmy posłani.  –  mówił o. Lougen OMI. W czasie mszy świętej dokonano także obrzędu umycia nóg. –  Jezus uczy nas, by przez ten gest z miłością i łagodnością oddać się wzajemnej służbie  – przypomniał oblatom ojciec Generał.

 

Liturgia zakończyła się błogosławieństwem krzyżem oblackim założyciela rodziny zakonnej, św. Eugeniusza de Mazenoda.

Spotkanie międzykapitulne zgromadziło członków administracji generalnej i przedstawicieli wszystkich prowincji zgromadzenia. Obrady odbywały się w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów MN w Obrze, gdzie specjalnie w tym celu zmodernizowano salę konferencyjną.