Ostatnie dni spotkania międzykapitulnego w Obrze poświęcone są rozeznawaniu tematu głównego Kapituły Generalnej, która ma mieć miejsce w 2022 roku. Podczas pracy w mniejszych grupach próbowano wyznaczyć siedem możliwych tematów. Następnie podczas sesji plenarnej podejmowano decyzje, dotyczące przyszłego spotkania całego zgromadzenia.

Czas obrad zbiegł się także ze świętowaniem urodzin o. Jana Chmista OMI. Jubilat odebrał życzenia od całej wspólnoty interkapitulnej, ojca generała i prowincjała.