Z piątku na sobotę (12.10), w naszym klasztorze, odbył się dzień skupienia. Prowadził go ks. dr Tadeusz Kuźmicki, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu.

Wraz z wspólnotą obrzańską w dniu skupienia uczestniczyła młodzież w ramach Rekolekcji Powołaniowych (trwają od piątku do poniedziałku).

Tematem dnia skupienia były słowa skierowane do apostoła, „Ty jesteś Piotr (czyli Skała), i …”. Była okazja do spowiedzi, czas na pogłębioną modlitwę oraz krótki odpoczynek. Dzień skupienia zakończyliśmy wspólnym różańcem przed grotą Matki Bożej.