Zapraszamy, w niedzielę 20 października, do kościoła pw. św. Jakuba Większego w Obrze na Mszę Świętą o godz. 11.00. Liturgia ta będzie ubogacona wspaniałą oprawą muzyczną utworami skomponowanymi w naszym klasztorze, jeszcze w cysterskich czasach. Będzie zrazem Eucharystią celebrowaną z okazji jubileuszu 70-lecia posługi Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP w Obrze.