Podczas porannej Mszy św. czterech naszych współbraci z kursu IV (Łukasz Orlowski, Damian Majcherczak, Maciej Organ, Mateusz Król) przyjęli posługę lektora. Oznacza to, że zostali wyznaczeni przez wspólnotę Kościoła do odczytywania słów Pisma świętego podczas liturgii (wyłączając odczytywanie słów Ewangelii). Przyjęcie tej posługi i sprawowanie jej przynajmniej przez pół roku jest konieczne dla kandydata do święceń kapłańskich (kan. 1053 KPK). Dla ciekawskich dopowiadamy, że przed wejściem w życie postanowień Soboru Watykańskiego II przyjęcie lektoratu określane było mianem “święcenia niższe”.

Drodzy współbracia, cieszymy się z kolejnego kroku, który przybliżył Was celu, którym jest głoszenie Ewangelii jako kapłani! Zapewniamy o naszej modlitwie za Was!