Dzielenie się wiarą jest zadaniem każdego chrześcijanina. Uczy nas tego Chrystus, gdy mówi: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19). Również papież Franciszek przypomina, że „Kościół albo jest wychodzący, albo nie jest Kościołem”. „Kościołem wychodzącym” jest każdy z nas, gdy przekazujemy drugiemu człowiekowi dobrą nowinę, która teraz brzmi: Bóg się rodzi i chce być blisko Twoich spraw! W ostatnim czasie, w naszej archidiecezji, odwiedzając rodziny i parafie, śpiewali o tym misyjni kolędnicy. Misyjne kolędowanie to akcja organizowana przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. W tym roku, dzieląc się swoją wiarą i radością z narodzin Jezusa Chrystusa, dzieci zachęcały do włączania się w akcję pomocy ich rówieśnikom w Amazonii. Zwracały także uwagę na potrzebę troski o lasy i przyrodę.
 
Misyjne kolędowanie zakończyło się spotkaniem uczestników akcji w Obrze. Dzieci z różnych parafii naszej archidiecezji wzięły udział w Eucharystii, której przewodniczył ks. bp Grzegorz Balcerek. Następnie, po skromnym poczęstunku, uczestnicy udali się do pobliskiej szkoły, w której słowo powitania wygłosił ks. Dawid Stelmach, dyrektor Papieskiego Dzieła Misyjnego. Następnie dzieci miały możliwość zapoznania się z seminarzystami pochodzącymi z Kamerunu oraz Nigerii, którzy odbywają swoją formację w oblackim WSD.
 
Aby dowiedzieć się więcej nt. akcji Kolędowanie Misyjne oraz możliwości wsparcia dzieł misyjnych zapraszamy do odwiedzenia strony www.centrummisyjne.pl.