Pożegnaliśmy naszego zmarłego współbrata, ojca Szczepana Brzezinę OMI. Spoczął on na cmentarzu klasztornym w Obrze. O. Szczepan urodził się 19 listopada 1932 r., a zmarł 4 stycznia. Pierwsze śluby zakonne złożył 8 września 1951 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1956 r. Mszy św. sprawowanej w intencji zmarłego przewodniczył prowincjał, o. Paweł Zając OMI, natomiast homilię wygłosił o. Kazimierz Lubowicki OMI, przedstawiciel wspólnoty oblackiej we Wrocławiu, w której o. Szczepan spędził ostatnie lata swojego życia. Ceremonii pogrzebowej na cmentarzu przewodniczył o. Michał Lepich OMI, przełożony wspólnoty wrocławskiej.
 
 
Wdzięczni Bogu za dar życia i dobra, które o. Szczepan uczynił w swoim życiu z Jego pomocą, mamy nadzieję, że „z miłością i radością spotkamy naszego brata tam, gdzie śmierć zostanie pokonana przez miłość Chrystusa, która wszystko zwycięża” (cyt. z „Obrzędów pogrzebu chrześcijańskiego”).
 
 
Polecamy o. Szczepana, jego rodzinę oraz wszystkich zmarłych oblatów, Waszej modlitwie.