W piątek 20 marca w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Obrze odbyła się instalacja nowego superiora. O. Sebastian Łuszczki po złożeniu wyznania wiary oraz przysiędze wierności, wymaganych przez prawo kanoniczne przy obejmowaniu urzędu kościelnego (kan. 833), wobec prowincjała i zebranej wspólnoty oblackiej został 17. superiorem i rektorem scholastykatu w 94-letniej historii pobytu oblatów w Obrze.

O. Sebastian Łuszczki urodził się w 1977 r., a święcenia kapłańskie przyjął w roku 2004. Przez rok pracował w Afryce Płn. na Zachodniej Saharze, a następnie był misjonarzem ludowym i rekolekcjonistą w Poznaniu. Od 12 lat jest formatorem seminaryjnym w Obrze; najpierw jako ojciec duchowny seminarium, a później, po obronie doktoratu na UKSW w Warszawie, jako wykładowca teologii moralnej. Wraz z superiorem rozpoczęła kadencję nowa administracja domowa, do której należą: o. Grzegorz Rurański, I radny i prefekt studiów, o. Łukasz Krauze, II radny i o. Grzegorz Pawluś, ekonom.