Nowowyświęceni kapłani sprawowali w Obrze niedzielną i poniedziałkową Eucharystię. Udzielili błogosławieństwa prymicyjnego wspólnocie parafialnej i zakonnej.

To czas dziękczynienia Bogu za dar kapłaństwa, formacji i życia zakonnego.

Życie w seminarium to nie tylko wykłady i modlitwa, ale również doświadczenie bycia z ludźmi i dla ludzi.