Dzięki składajmy Bogu za Jego obecność w Eucharystii! Dzisiaj publicznie wyznaliśmy wiarę w tę wielką tajemnicę, uczestnicząc w procesji Bożego Ciała w Obrze.

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, † daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, * abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.