Dziś na cmentarzu oblackim w Obrze pochowaliśmy o. Joachima Lizonia OMI, który zmarł 25 kwietnia po długiej i wyczerpującej chorobie. Ostatnim domem oblackim, w którym mieszkał, był klasztor w Poznaniu. Prosimy o modlitwę za duszę naszego zmarłego współbrata.

Ojciec Joachim Lizoń OMI urodził się 3 września 1929 r. w Krzyżkowicach (dziś Pszów) w diecezji katowickiej. Jego rodzicami byli Adam i Gertruda z domu Jakubicz. Zaraz po wojnie, w 1945 r. rozpoczął naukę w oblackim Niższym Seminarium Duchownym (juniorat) w Lublińcu, którą zakończył maturą w 1949 r. W tym samym roku rozpoczął nowicjat Markowicach, a 8 września 1950 r. złożył pierwsze śluby zakonne.

Rozpoczął studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów MN w Obrze k. Wolsztyna. Tam 8 września 1953 r. złożył profesję wieczystą. Święcenia diakonatu przyjął w Poznaniu 29 października z rąk abp. Antoniego Baraniaka, a prezbiteratu 24 czerwca 1967 r. w Obrze z rąk ks. bp. Tadeusza Ettera.

Jego praca oblacka związana jest z trzema domami. Od 1953 r. pracował w sanktuarium na Świętym Krzyżu, gdzie posługiwał na rzecz przybywających pielgrzymów. Następnie ukończył studia w Warszawie na ATK (dzisiejsze UKSW) z zakresu homiletyki (1972-1975). Od roku 1975, do dnia dzisiejszego pracował i mieszkał we wspólnocie Domu Prowincjalnego w Poznaniu.

(źródło: www.oblaci.pl)