W sobotę 26 maja w kościele pw. św. Jakuba Większego w Obrze odbyły się święcenia diakonatu i prezbiteratu. Szafarzem sakramentu był biskup senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Stefan Regmunt. Święcenia diakonatu przyjęli Marcin Dyrda OMI oraz Cezary Klocek OMI, natomiast prezbiterami zostali Adrian Kotlarski OMI, Błażej Gawliczek OMI i Dominik Zwierzychowski OMI.

Po Eucharystii i uroczystym obiedzie nowo wyświęceni kapłani otrzymali od ojca generała Louisa Lougena OMI przez ręce ojca prowincjała Pawła Zająca OMI swoje pierwsze obediencje. Każdy z nich będzie posługiwał w polskiej prowincji Misjonarzy Oblatów MN: o. Kotlarski we Wrocławiu, o. Gawliczek w delegaturze ukraińskiej, a o. Zwierzychowski w Iławie.

Prosimy o modlitwę za naszych diakonów i neoprezbiterów. Życzymy Wam, drodzy Współbracia, radości z pełnienia zadań, które będziecie pełnić oraz wzrastania w miłości do Chrystusa, Maryi Niepokalanej oraz ludzi, którzy zostaną Wam powierzeni.