Śluby czasowe

W sobotę, 7 września, nasi współbracia, w liczbie 26, odnowili śluby czasowe – czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i wytrwania – na kolejny rok.  Wydarzenie to było poprzedzone tygodniowymi…


Śluby Wieczyste

W niedzielę, 8 września, czterech współbraci: Piotr Depta, Dawid Stefaniszyn, Wojciech Trzcieliński i Jakub Wandzich, złożyli śluby wieczyste. W imieniu superiora generalnego śluby przyjął prowincjał…


Trwa prenowicjat dla kandydatów do zgromadzenia

Od poniedziałku 5 sierpnia, w naszym Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze, trwa prenowicjat – dziesięciodniowe rekolekcje dla kandydatów do tegorocznego nowicjatu.  Bierze w nich udział siedmiu…


Obra: Delegaci na spotkanie międzykapitulne posłani do swoich prowincji.

Eucharystią posłania zakończyło się dziś spotkanie międzykapitulne Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Skupiło blisko 60 zakonników, którzy w dniach 1-13  lipca 2019 roku, w Obrze…


Obra: Zakończyły się rekolekcje dla uczestników spotkania międzykapitulnego

Przewodnikiem dwudniowych ćwiczeń duchowych był o. Vlastimil Kadlec OMI z Czech. Swoje rozważania oparł o ikonę “Emaus”, przedstawiającą moment rozpoznania Chrystusa przez uczniów podczas Łamania…


Dzień V – Spotkanie międzykapitulne w Obrze

Głównym tematem dnia dzisiejszego była ochrona nieletnich oraz dorosłych, którzy ze względów socjalnych, zdrowotnych są bezradni, bądź skazani na jakąkolwiek formę marginalizacji. Swoją wiedzą i…


Dzień IV – Spotkanie międzykapitulne w Obrze

Dzisiejszy dzień upłynął przede wszystkim na sprawozdaniu ze strony administracji generalnej zgromadzenia. Nie zabrakło również momentów radości i rozluźnienia – nadarzyła się wspaniała okazja na…


Dzień III – Spotkanie międzykapitulne w Obrze

Spotkanie w Obrze nabiera tempa, stając się okazją do wymiany doświadczeń, jak wychodzić z Ewangelią do współczesnego świata. Swoimi oczekiwaniami odnośnie trwających obrad, dzieli się z nami o.…


Dzień II – Spotkanie międzykapitulne w Obrze

Dzisiejszy dzień upłynął w klimacie sprawozdań i referatów, które ukazywały realizację postanowień poprzedniej Kapituły Generalnej w poszczególnych regionach i prowincjach zgromadzenia. Stworzyło to…


Dzień I - Spotkanie międzykapitulne w Obrze

Pierwszy dzień spotkania międzykapitulnego rozpoczął się Mszą św. Przewodniczył jej o. Paulo Archiati OMI, wikariusz Generalny. Po jej zakończeniu odbyła się procesja z kaplicy seminaryjnej do…