Śluby Wieczyste

W niedzielę, 8 września, czterech współbraci: Piotr Depta, Dawid Stefaniszyn, Wojciech Trzcieliński i Jakub Wandzich, złożyli śluby wieczyste. W imieniu superiora generalnego śluby przyjął prowincjał…


Trwa prenowicjat dla kandydatów do zgromadzenia

Od poniedziałku 5 sierpnia, w naszym Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze, trwa prenowicjat – dziesięciodniowe rekolekcje dla kandydatów do tegorocznego nowicjatu.  Bierze w nich udział siedmiu…


Obra: Delegaci na spotkanie międzykapitulne posłani do swoich prowincji.

Eucharystią posłania zakończyło się dziś spotkanie międzykapitulne Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Skupiło blisko 60 zakonników, którzy w dniach 1-13  lipca 2019 roku, w Obrze…


Obra: Trwają ustalenia odnośnie Kapituły Generalnej w 2022 roku

Ostatnie dni spotkania międzykapitulnego w Obrze poświęcone są rozeznawaniu tematu głównego Kapituły Generalnej, która ma mieć miejsce w 2022 roku. Podczas pracy w mniejszych grupach próbowano…


Obra: Zakończyły się rekolekcje dla uczestników spotkania międzykapitulnego

Przewodnikiem dwudniowych ćwiczeń duchowych był o. Vlastimil Kadlec OMI z Czech. Swoje rozważania oparł o ikonę “Emaus”, przedstawiającą moment rozpoznania Chrystusa przez uczniów podczas Łamania…


Co powiedział oblatom Metropolita Poznański i najbliższe dni skupienia na spotkaniu międzykapitulnym

Z delegatami zgromadzenia, którzy przeżywają w Obrze czas rozeznawania między kapitułami, spotkał się Metropolita Poznański – abp Stanisław Gądecki. W słowie skierowanym do Ojca Generała i…


Obra: Pierwsze podsumowania spostrzeżeń - Dzień VIII

Dzisiejszy dzień zogniskowany był na refleksji nad spostrzeżeniami, jakie pojawiły się podczas sprawozdań regionów zgromadzenia i administracji generalnej. Bardzo ważnym momentem dzisiejszego dnia…


Dzień VII - Uczestnicy spotkania międzykapitulnego z wizytą w Poznaniu

W dniu dzisiejszym uczestnicy spotkania międzykapitulnego udali się do Poznania. Odwiedzili dom prowincjalny, uczestniczyli we Mszy świętej niedzielnej w miejscowej wspólnocie parafialnej oraz…


Dzień V – Spotkanie międzykapitulne w Obrze

Głównym tematem dnia dzisiejszego była ochrona nieletnich oraz dorosłych, którzy ze względów socjalnych, zdrowotnych są bezradni, bądź skazani na jakąkolwiek formę marginalizacji. Swoją wiedzą i…